Képzések

A műszaki oktatás a negyedik ipari forradalom alatt nagy fejlődésen esett át. Sok esetben nem komplex szakmai ismeretek kellenek már egy-egy munkafolyamat végrehajtásához, hanem alapvető ismeretek, kompetenciák. Sorra jelennek meg az újabb technológiák, berendezések és ezzel lépést kell tartani a munkáltatónak és a munkavállalókra. Közel tíz éves szakképzési és felsőoktatási tapasztalatommal ehhez kívánok segítséget nyújtani.

Képzési kínálat

Műszaki egyetemi felkészítő

Szakoktatók képzése

Műszaki kompetenciák fejlesztése

Szolgáltatások

Tananyagfejlesztés

A képzés megnevezése: Szakoktatók képzése

A képzés leírása: a duális képzés elterjedésével a tanulók sok üzemben megjelentek és a szakmában gyakorlott szakemberek próbálják számukra átadni a gyakorlati ismereteket, hogy sikeres vizsgát tegyenek, később pedig boldoguljanak az életben. A szakmai gyakorlati képzésben résztvevők sok esetben találkoznak a következő jelenségekkel: tanulók motiválatlansága, a gyakorlati napok szervezetlensége, tanulók nem megfelelő előismeretei.

A fent felsorolt jelenségek a pedagógia témakörébe tartozó problémák, amelyekre léteznek különböző pedagógiai szakmai megoldások. Sok esetben a tanulókkal foglalkozó szakemberek a szakmájuk tekintetében kiemelkedő ismeretekkel rendelkeznek, de mivel nem tanultak korábban pedagógiát, ezért nem mindig van kell eszköz a kezükben, hogy a lehető legsikeresebben foglalkozzanak a tanulókkal, mindkét fél megelégedésére.

A képzésen résztvevők áttekintést kapnak a pedagógia, szakmódszertan és didaktika területén, valamint irányított gyakorlat során kidolgozzák a saját területük egy komplett témakörének pedagógiai dokumentumait.

Csoportlétszám: a képzés, a hatékonyság érdekében 5 fős csoportokban történik.

A képzés tartalma:

  • Jogszabályi ismeretek
  • Pedagógiai ismeretek
  • Pszichológiai ismeretek
  • Didaktikai ismeretek
  • Szakmódszertani ismeretek
  • Egyéni tréning

A képzés időtartama: 28 óra, 4 nap

A képzés díja: kérem keressen egyedi ajánlattal kapcsolatban!

A képzés helyszíne: saját oktatóterem vagy kihelyezve vállalatoknál

A képzés megnevezése: Műszaki kompetenciák fejlesztése

A képzés leírása: alapvetően új belépő munkavállalók számára készült a képzés, ami az alapvető műszaki ismereteket tartalmazza. Az alapvető ismeretek birtokában könnyebben tanulnak be új folyamatokra, gépekre. Olyan munkavállalók esetén is hasznos lehet a képzés, akik huzamosabb idő után területet váltanak. A képzés végén a résztvevők tesztet írnak, az elhangzottakról pedig nyomtatott formában tankönyvet tanulássegítő feladatokkal.

Csoportlétszám: oktatóteremben minimum 3, maximum 5 fő, vállalatnál maximum 10 fő

A képzés tartalma:

  • Műszaki kommunikáció
  • Méréstechnika
  • Műszaki ismeretek
  • Anyagismeret

A képzés időtartama: 20 óra, 3 nap

A képzés díja: kérem keressen egyedi ajánlattal kapcsolatban!

A képzés helyszíne: saját oktatóterem vagy kihelyezve vállalatoknál

A képzés megnevezése: Szakoktatók képzése

Szolgáltatás megnevezése: Tananyagfejlesztés

A szolgáltatás leírása: a vállalat alkalmazottjai számára az ismeretek összegyűjtése és rendszerzése. A hatékonyan összeállított tananyag fél siker: egyrészt az oktató számára egy biztos pont a képzés során, másrészt a résztvevőknek is egy sorvezetőként szolgál.

A szolgáltatás keretében két féle oktatási csomag összeállítása elérhető. Az első csomag a hagyományos frontális oktatáshoz készül, ami tartalmaz prezentációt a hallgatók számára tankönyvet (igény esetén munkafüzetet) az oktató számára pedig oktatói kézikönyvet.

A második csomag a távoktatáshoz készült. Az elméleti ismeretek egy könyvben vannak összefoglalva, amit kiegészít egy felkészülési terv interaktív tartalmakkal, ami alapján a résztvevő fel tud készülni az anyagból.

Igény esetén mindkét képzési csomag esetén kérhető vizsga vagy vizsgafeladat kidolgozása is.

A szolgáltatás tartalma:

                                  Frontális csomag Távoktatásos csomag

                                      Prezentáció                                 Tanulási útmutató

                                Oktatói kézikönyv                                  Tankönyv

                                       Tankönyv                               Önellenőrző kérdések

                               Munkafüzet (opció)         

A szolgáltatás díjazása: minden esetben egyéni megállapodás alapján